Homesiivous ja homeen poisto
Turku, Varsinais-Suomi, Koko Suomi

Home on vakava ongelma

Homepöly ja homeiden aineenvaihduntatuotteet ovat merkittävä terveydellinen riski tilojen käyttäjille ja pitkäaikainen altistus aiheuttaa terveyshaittoja. Haitan kokemisen herkkyys vaihtelee mm. aikaisemman altistumisen ja iän mukaan.

Terveyshaittojen lisäksi homepöly ja homeen haju tarttuvat kaikille mahdollisille pinnoille huonekaluista tekstiileihin ja papereihin. Hiukkaset ovat niin pieniä, että ne kiinnittyvät jopa pystypinnoille.

Homesiivous vaatii erityisosaamista

Työntekijämme ovat koulutettuja juuri tätä työtehtävää varten. Osaamme toteuttaa haastavienkin kohteiden homesiivoustyön aseptista työjärjestystä ja mikrobisiivouksen erityisvaatimuksia noudattaen.

Suoritamme homepölyn poiston ja homesiivouksen kohteen vaatiman tarpeen mukaisesti. Teemme homesiivoussuunnitelman sisäilmamittaustulosten ja yksilöllisen kartoituksen perusteella.

Rakennusterveysasiantuntija -koulutus ja pitkä siivousalan kokemus tuottavat yhdessä osaamispoolin, jota ei muilta saa. Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen siivousalan yritys, joka on erikoistunut homesiivouksiin ja on alallaan puhtaasti vaikuttava edelläkävijä.

Projektinhallinta ja koordinointi

Meillä on kokemusta suurten projektien läpiviennistä. Otamme vastuun projektien suunnittelusta, toteutuksesta, valvonnasta ja raportoinnista. Lupaamme ammattitaitoisen työnjohdon ja hyvällä asenteella toimivan henkilöstön. Aikataulumme pitää ja asiakkaana saat sen mistä on sovittu ja ajallaan.

Poistoa Oy tarjoaa kattavat projektinhallinta- ja koordinointipalvelut koko Suomen alueella

Toimimme esimerkiksi rakennuttajan tai saneerauksen tilaajan erikoissiivous- tai työmaasiivoustyön projektinvalvojana, tarjoten ammattitaitoisen läpiviennin haastavillekin erikoissiivouskohteille.

Kokemusta suurista ja vaativista projekteista

Olemme toteuttaneet suuria ja haastavia projekteja onnistuneesti. Homesiivouksessa merkittävä osa onnistuneesta urakasta muodostuu projektin hallinnasta ja organisoinnista. Tämän me osaamme -hyödynnä osaamisemme.

Pintapölymittaus

Hajunpoisto

Irtaimiston varastointi

Irtaimiston puhdistus

Kiinteistön homesiivous