Väärin toteutettu siivous altistaa myös muut työntekijät siivoustyöntekijän lisäksi erilaisille pölyille. Tilojen siivoaminen oikeilla menetelmillä on oleellinen osa nykyaikaista pölyntorjuntaa.

Hyvin toteutettu rakennussiivous koostuu työnaikaisesta siivouksesta ja kaksivaiheisesta loppusiivouksesta. Työmaalla siivotaan jo purkutyövaiheessa sekä koko rakentamisen aikana. Ensimmäinen siivous tehdään ennen laitteistojen toimintakokeita ja toinen toimintakokeiden jälkeen, ennen rakennuksen luovutusta.