P1- luokan laadukkaalla rakentamisella pyritään varmistamaan käyttäjille puhdas sisäilma.

Tilojen tulee olla siivotut ja pölyttömät, ennen kuin ilmanvaihdon suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Pölynhallinta on tärkeää, jottei hiukkasia nouse ilmaan ilmavirtojen tai kosketuksen mukana. Kaikkien pintojen puhtautta arvioidaan silmämääräisesti ja tarvittaessa puhtausvaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa geeliteippimenetelmällä. Voimme suorittaa mittaukset nopeallakin aikataululla omalla BM-Dustdetector -pintapölymittarilla. Mittari on luotettava, kiistaton ja puolueeton väline laadun arvioinnissa.

Siivouksessa käytetään käytetään ohjeiden mukaisia työvälineitä. Pölyävissä töissä voidaan käyttää myös kohdepoistoa. Oikea siivousjärjestys antaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Luovutusvaiheessa tilojen tulee olla niin puhtaat, että ne ovat välittömästi käytettävissä.

Puhdistamme kokemuksella kaiken kokoiset kiinteistöt kauppakeskuksesta kotiin ja kaikkea siltä väliltä. Suoritamme ammattitaidolla myös erilaisten pintamateriaalien käsittelyjä.