Käytämme mittauksissa BM Dustdetector pintapölymittaria. Mittari on nopea ja kenttäkelpoinen, sekä tarkka lasermittari.

Poistoa Oy suorittaa puolueettomana osapuolena pintapölymittauksia. Mittauksia voidaan hyödyntää mm. siivouslaadun arvioinnissa kaikissa kohteissa kuten päiväkodit, koulut, toimistot, teollisuustilat, myymälät jne.

Mittaaminen homekohteissa

Homekohteissa mittaaminen on erityisen tärkeää. Mittauksia pitäisi tehdä myös silloin, jos työskennellään saneerauksen aikana samassa rakennuksessa. Rakennustyön aikana pölyn määrä lisääntyy huomattavasti ja se leviää helposti kaikkialle.

Mittauksilla saadaan selvyys pölymääristä rakennuksen muissa osissa.