Käytämme mittauksissa BM Dustdetector pintapölymittaria. Mittari on nopea ja kenttäkelpoinen, sekä tarkka lasermittari.

Poistoa Oy suorittaa puolueettomana osapuolena pintapölymittauksia. Mittauksia voidaan hyödyntää mm. siivouslaadun arvioinnissa kaikissa kohteissa kuten toimistoissa, liiketiloissa, myymälöissä, teollisuustiloissa, päiväkodeissa, kouluissa jne.

Siivouksen laadulla voidaan ylläpitää parempaa sisäilmaa ennen saneerauksen aloitusta. Mittauksia pitäisi tehdä myös silloin, jos työskennellään saneerauksen aikana samassa rakennuksessa. Rakennustyön aikana pölyn määrä lisääntyy huomattavasti ja leviää kaikkialle.

Mittauksilla saadaan selvyys pölyämisestä rakennuksen muissa osissa.