Pintapölymittaus · Turku

Käytämme mittauksissa BM Dustdetector -pintapölymittaria. Mittari on nopea ja kenttäkelpoinen, sekä tarkka lasermittari.

Poistoa Oy suorittaa puolueettomana osapuolena pintapölymittauksia. Mittauksia voidaan hyödyntää mm. siivouslaadun arvioinnissa kaikissa kohteissa kuten  toimistoissa, liiketiloissa, myymälöissä, teollisuustiloissa, päiväkodeissa, kouluissa jne.