Poistoan uusi palvelu, Terve talo -koordinaattori/puhtauden hallinnan koordinaattori

By 28 joulukuun, 2018Ajankohtaista

Julkaistu 28.12.2018

Poistoa Oy toimii mm. Senaatti-kiinteistöjen sopimuskumppanina koskien rakentamisen aikaista puhtauden hallintaa ja todentamista. Palvelusta on tullut erittäin paljon positiivista palautetta ja siksi haluammekin jatkossa tarjota palvelua kaikille asiakkaillemme.

Terve talo ja puhdas sisäilma ovat kaiken rakentamisen tavoitteena. Uutta tietoa ja ohjeistusta on tullut paljon mm. Sisäilmastoluokitus 2018, uudet M1 päästöluokitellut tuotteet sekä Kuivaketju 10. Saneeraus- ja rakentamistyö eivät silti aina käytännössä toteudu tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi työmaalla suoritettujen asioiden vaikuttavuus sisäilmaan ei aina ole tiedossa. Työmailla kiertäessään näkee paljon erilaisia käytäntöjä. Erityisesti erilaisten kemikaalien tuntemus työmailla on monesti puutteellista, samoin pintamateriaalien käyttäytyminen kiinteistön elinkaaren aikana. Puhtausalan vankkaa osaamista tarvitaankin kiinteistöissä jo rakentamisen tai saneeraustyön alkuvaiheista lähtien.

Poistoa Oy toimii erilaisissa saneeraus ja uudisrakennuskohteissa puhtauden hallintaan ja todentamiseen liittyvissä tehtävissä.
Puhtaudenhallinnan koordinaattori/ Terve talo -koordinaattori on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Hän ohjaa ja valvoo rakennustyömaan puhtautta, siisteyttä ja järjestystä sekä pölynhallintaa työmaa-alueilla ja sen rajapinnoissa.
Työmaan puhtaudenhallinta ja todentaminen toteutetaan suunnitelmien (esim. Sisäilmastoluokitus 2018, RT-korttien, Terve talo -kriteereiden ja INSTA800) mukaisesti.
Työhön kuuluu myös työmaan pölynhallinnan ohjausta, perehdyttämistä ja kokouksiin osallistumista. Tiedot raportoidaan tilaajalle säännöllisesti.

Koordinaattorin tehtävänä on siis yksinkertaistetusti valvoa osaltaan, että työmaa luovutetaan tilaajalle puhtaana, kuivana ja pölyttömänä.
Näihin asioihin panostaminen säästää merkittävästi kokonaiskustannuksissa ja varmistaa käyttäjille terveen ja turvallisen sisäilman.
Koulutettu henkilökuntamme (mm. rakennusterveysasiantuntija, siivousteknikot ja kiinteistöalan asiantuntijat) ovat valmiit tuottamaan laadukkaita palveluita työmaillenne.

Poistoa Oy toivottaa hyvää uutta vuotta! Tehdään vuoden 2019 työmaista yhdessä puhtaita, kuivia ja pölyttömiä.