Miellyttävän työympäristön lähtökohtana terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilma

Siivouspalvelut ja puhtaanapitopalvelut, Turku

Poistoa Oy tarjoaa siivouspalvelut ammattitaidolla ja korkeita puhtausstandardeja noudattaen. Siivouspalvelumme kattavat erilaiset toimistot ja toimitilat Turussa ja Turun alueella.

Kattavien ylläpito- ja perussiivousten lisäksi panostamme asiakaspalvelumme laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Jokainen työntekijämme vastaa omalta osaltaan asiakastyytyväisyydestä edustaessaan yritystämme ja vastatessaan toimitilojenne puhtaanapitopalveluista.

Sisäilman laatu

Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin. Säännöllisellä ylläpitosiivouksella sisäilman mikrobi- ja hiukkastasot pysyvät kurissa ja työympäristön sisäilmanlaatu erinomaisena. Hyvä sisäilma vaikuttaa oleellisesti työssäjaksamiseen vähentäen sairaspoissaoloja.

Puhtaus

Puhtaus ja siisteys vaikuttavat merkittävästi työympäristön viihtyisyyteen. Viihtyisyyden lisäksi säännöllinen pintojen puhtaanapito takaa pintamateriaaleille pitkän elinkaaren ja työntekijöille turvallisen työympäristön.

Huolehdimme puhtaudesta noudattaen aseptista siivoustapaa – ehkäisemme haitallisten mikrobien leviämisen, pyrimme lian ja epäpuhtauksien poistoon, emme levittämiseen ja kannamme vastuun puhtaista työvälineistä.

Siivoustyön laatu

Työskentelemme nopeasti laatua, puhtausvaatimuksia ja asiakastyytyväisyyttä unohtamatta. Jokainen työntekijämme on alansa ammattilainen ja viihtyy työssään. Korkeilla laatustandardeilla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden työnlaatuun ja tuloksiin.

Pintapölymittaus

Ikkunanpesu ja julkisivunpesu

Porrassiivous

Myymäläsiivous

Toimistosiivous

Peruspesut