Vastuullisuus

Siivous- ja puhtaanapitoalan yrityksenä noudatamme toiminnassamme Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta ja olemme Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Rehellisyys ja avoimuus kuuluvat puhtaasti toimintamme periaatteisiin

Työturvallisuus

Työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin ja lakiin työsuojelun valvonnasta sekä työpaikan työsuojeluyhteistyöstä.

Työturvallisuus on tärkeää. Se lisää työtyytyväisyyttä ja mitä enemmän tietää vaaratekijöistä, sitä paremmin osaa ennaltaehkäistä niiden syntymistä.

Meillä kaikki työntekijät suojautuvat työn laatu ja olosuhteet huomioiden. Tehdessämme työtä terveydelle haitallisten aineiden kanssa, on kaikkien pakko suojautua haittoja vastaan. Näissä asioissa emme lipsu.

Laatu syntyy laadukkaasta toiminnasta ja hyvistä työvälineistä.